Borrador notarial Vicente Alexandre : 1728. —  003105. —  Carpeta. — 
    1728 1728
   1. Notaría. I. Alexandre, Vicent, Notario.

En:
AMA ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI

05 FONDO NOTARIAL

01 Notarios de Alcoi

81 Vicente Alexandre (1728)


  
FacebookTwitter Ayuntamiento de Alcoi Contacto
102Novadoc
102novadoc.es