Mostrar nivel Superior
Expediente sobre las casas del Cercat de la Parroquia de Alcoy
22/12/1841 - 06/11/1843
9 f.
Copia del acta de 1836 del `Llibre de la Administració dels effectes de Fábrica de la Parroquial Iglesia de la Vila de Alcoy`
003415/040
Mostrar nivel inferior
  
FacebookTwitter Ayuntamiento de Alcoi Contacto
102Novadoc
102novadoc.es