La Biblioteca Virtual d´Alcoi (BIVIA) és un projecte de difusió digital del patrimoni documental de la ciutat d´Alcoi impulsat per la Xarxa de Biblioteques Municipals i l´Arxiu Municipal d´Alcoi. En BIVIA hi trobareu col·leccions digitalitzades procedents de fons municipals, així com d´altres fons pertanyents a entitats col·laboradores en el projecte.
La principal finalitat de BIVIA és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni documental alcoià seguint uns objectius: impulsar la digitalització del patrimoni documental alcoià, fer visibles unes col·leccions que, en la majoria dels casos, únicament poden consultar-se a la pròpia ciutat, i facilitar els instruments per a la seua preservació digital.
BIVIA està oberta a la col·laboració d´altres entitats, biblioteques, arxius i autors que desitgin difondre les seues col·leccions digitalitzades relacionades amb Alcoi.
Des de la página principal de BIVIA es pot realitzar una cerca simple o avançada per qualsevol terme de cerca. Des de l´apartat “Quadre” s´accedeix al Quadre de classificació, que pot ser últil per a fer consultes per sèries documentals. A la pàgina principal, sd´ofereix també una finestra de col·leccions.

FacebookTwitter Ajuntament d`Alcoi Contacte
102Novadoc
102novadoc.es