BIVIA
PORTAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE ALCOY

OPAC EXTERNO

Valls Jordà, Joan ( , 1917-1989)

    Els Reis vingueren a peu / edició a cura de Josep Lluís Santonja i Joaquim Victoriano. —  Alcoi : Ajuntament d`Alcoi, Xarxa de Biblioteques Municipals, , 2013. —  89 p. : 19 cm. — 
    Editado con motivo del Dia del Libro 2013.
    I. Victoriano i Lavinya, Joaquim.. II. Santonja, Josep Lluís..
821.134.11-224"19"


FacebookTwitter Ayuntamiento de Alcoi Contacto
102Novadoc
102novadoc.es